onsdag 22 mars 2017

Nya lagkrav från 1 juli 2017

Lännen rustat för RCI/RCL och 9A/9C
Ska du arbeta med maskin på järnvägsräls måste de från och med 1 juli 2017 vara utrustade med vältningsförhindrande säkerhetssystem RCI eller RCL. – Med Lännen 8600 och 8800 K så kan du själv välja standard. RCI innebär att maskinen varnar om du kommer utanför säkerhetszoner. RCL är samma funktion fast med låsning/stopp när du går utanför säkerhetszonen, berättar Max Kvickström, på Lännen Tractors. 

Den nya standarden (som varit undantagen av dispens) gör att Sverige närmar sig flera andra länder i säkerhetsnivå.
– Genom att uppgradera till rätt nivå får du också större flexibilitet om du vill åka utomlands och jobba. I t ex Norge och flera andra länder i Europa har RCI varit krav en längre tid. Förutom vältningsförhindrande system är det också viktigt att tänka på hur maskinen ligger an mot rälsen.
– Vi har till exempel som standard 9C där gummihjulen driver och bromsar direkt mot rälsen. Behagligt och säkert körsätt. Där de regionala kraven kräver att gummihjulen inte ligger an rälsen har Lännen även en 9A-version med drift och broms på alla rälshjul. Då kan maskinen även framföras med släp.

Sikt och ergonomi 
Vilken standard rekommenderar ni?
– Vill du vara helt framtidssäkrad och få köra på räls i hela Norden med släp bakom maskinen är det 9A som gäller. Fortfarande är 9C godkänt i Sverige (men inte i Norge t ex) så rekommendationen är att satsa på 9A, säger Max Kvickström. I Lännens nya K-Serie, som finns för leverans innan de nya lagkraven träder i kraft, är det automatiskt RCI eller RCL samt 9A/9C som gäller. För ombyggnationer och anpassningar av t ex Lännen i-serie kan RCI och RCL byggas in i kombination med 9C.
– Lännen är en mångsidig maskin på rälsen. Med den nya K-serien som svarar upp mot de nya lagkraven stärker entreprenörerna sin konkurrenskraft. Dessutom får de en maskin med prioriterad ergonomi och sikt i hyttmiljön. Vid rälsarbeten är det ju också vanligt att det finns operatörer runt omkring maskinen och för dem kommer maskinens låga ljudnivå till godo.

För mer information kontakta: • Max Kvickström | Tel. 036 120 769 | Fax 036 150 774 | Mobil 070 418 2604 max.kvickstrom@lannentractors.se